Over lucide dromen en onbereikbare idealen.
À propos de rêves lucides et d’idéaux inaccessibles.
About lucid dreams and unattainable ideals.

Ingesnoerd in het korset van het westerse samenlevingsmodel verliezen we de kleine alledaagse mooie momenten uit het oog. In een hang naar perfectie snellen we onszelf voorbij.  In de gezamenlijke betrachting naar allesomvattend geluk worden we samen ongelukkig. En in de absurditeit van ons korte bestaan zoeken we tevergeefs naar antwoorden op levensvragen. Het is geen fraai beeld als we er even bij stilstaan. Angst, eenzaamheid, vervreemding, normvervaging, hebzucht, decadentie, wanhoop, de uitwassen zijn talrijk. Als troostprijs voor zo veel treurnis en lelijkheid verblinden we ons met materiële, oppervlakkige leukigheid. Wat ook weer zijn kostprijs heeft.

Desondanks is er een sprankel hoop: het menselijke vermogen om te blijven dromen. Van zinvolle tijdsbesteding en mentale rust. Van een rechtvaardige wereld. Van kleine mooie dingen. Zolang we geen onbereikbare idealen nastreven, kunnen we allen droomreizigers zijn.

Prisonniers de notre mode de vie occidental, nous passons souvent à côté des petites joies de la vie quotidienne. Sans cesse en quête de perfection, nous ne prenons plus le temps de vivre. À trop vouloir le bonheur, à tout prix et dans tous les domaines, nous finissons par devenir malheureux ensemble. Et face à la vanité de notre brève existence, nous cherchons en vain des réponses aux questions existentielles. À y regarder de plus près, le tableau n’est guère réjouissant. Angoisse, solitude, aliénation, estompement de la norme, cupidité, décadence et désespoir : les motifs de découragement ne manquent pas. Et pour nous consoler de ce trop-plein de tristesse et de laideur, nous nous jetons aveuglément sur des satisfactions matérielles et superficielles, quitte à en payer le prix.

Pourtant, tout espoir n’est pas perdu : l’homme reste capable de rêver. Rêver à d’utiles occupations, à la paix de l’esprit, à un monde plus juste, aux petits plaisirs de la vie. Pourvu que nous ne poursuivions pas des idéaux inaccessibles, nous pouvons tous être des voyageurs du rêve.

Constrained in the corset of the Western society model, we lose sight of the small everyday beautiful moments. In a craving for perfection, we rush past ourselves. In the joint pursuit of all-embracing happiness we become unhappy together. And in the absurdity of our short existence, we look in vain for answers to life questions. It is not a pretty picture when we give it a moment’s thought. Fear, loneliness, alienation, moral decay, greed, decadence, despair, the excesses are numerous. As a consolation prize for so much sadness and ugliness, we blind ourselves with material, superficial fun. Which again has its cost.

Nevertheless, there is a glimmer of hope: the human ability to keep dreaming. Of profound fun and mental peace. Of a just world. Of small beautiful things. As long as we don't pursue unattainable ideals, we can all be dream travelers.

Geen speciale acties vereist, alle sites die u met Mobirise maakt, zijn mobielvriendelijk. U hoeft geen speciale mobiele versie van uw site te maken, deze zal zich automatisch aanpassen.

Verkort de ontwikkeltijd met een drag-en-drop website builder. Plaats de blocks op de pagina, bewerk de inhoud inline en publiceer - geen technische vaardigheden vereist.

Kies uit een enorme selectie kant-en-klaar blocks - schermvullende intro, bootstrap carousel, slider, leuke afbeeldingsgalerij met parallax scrollen, sticky hoofding en zoveel meer.